برای مشاوره و یا خرید همکاری با شماره 09144818837 یا 09148430415 تماس بگیرید

شماره کارت و حساب

۶۰۳۷۹۹۱۷۴۱۰۸۲۹۵۶ بانک ملی

۶۰۶۳۷۳۱۰۴۷۵۵۵۵۸۷ بانک مهر ایران

بنام محمد هاشمی

پس از واریز وجه با شماره تماس های مدیریت  جهت ارسال کالا تماس حاصل فرمایید.