برای مشاوره و یا خرید همکاری با شماره 09144818837 یا 09148430415 تماس بگیرید

روش های پرداخت

۶۰۳۷۹۹۱۷۴۱۰۸۲۹۵۶ بانک ملی

۶۰۶۳۷۳۱۰۴۷۵۵۵۵۸۷ بانک مهر ایران

بنام محمد هاشمی

پس از واریز وجه با شماره تماس های مدیریت  جهت ارسال کالا تماس حاصل فرمایید.